Install Hardwood Floor

Bạn muốn làm tăng giá trị căng nhà thêm đẹp và tiết kiệm chi phí thi công sàn gỗ, bạn lo sợ mình không biết thi công như thế nào ? Những bước sau đây hướng dẫn bạn thi công sàn gỗ đúng cách.

Thi Công Sàn Gỗ bao gồm 10 bước:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:

Bước 6:

Bước 7:

Bước 8:

Bước 9:

Bước 10:

Video Thi Công Sàn Gỗ:


Facebook Chat