Tìm Theo Nhà sản xuất

DREAM FLOOR

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
DREAM FLOOR
Sàn gỗ 100 Dollar Hongkong
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar Hongkong Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar Hongkong vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sà..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Bảng Anh
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Bảng Anh Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Bảng Anh vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn gỗ vẫn c&oa..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Bảng Scotland
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Bảng Scotland Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Bảng Scotland vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn g..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Dollar Canada
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar Canada Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar Canada vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn g..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Dollar Mỹ
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar Mỹ Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar Mỹ vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn gỗ vẫn c&..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Dollar New Zealand
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar New Zealand Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar New Zealand vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp s&..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Dollar Singapore
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar Singapore Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar Singapore vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp s&agra..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Dollar Úc
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Dollar Úc Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Dollar Úc vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp s&agra..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Euro
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Euro Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Euro vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn gỗ vẫn có đư..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Franc Thụy Sỹ
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Franc Thụy Sỹ Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Franc Thụy Sỹ vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn g..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Real Brazil
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Real Brazil Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Real Brazil vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn gỗ vẫ..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Ringgit Prunei
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Ringgit Prunei Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Ringgit Prunei vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Riyal Qatar
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Riyal Qatar Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Riyal Qatar vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn gỗ vẫ..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Rufiyaa Maldives
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Rufiyaa Maldives Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Rufiyaa Maldives vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp s&agra..
360.000 ₫
Sàn gỗ 100 Shekels Israel
Dựa vào 0 đánh giá.
Sàn gỗ 100 Shekels Israel Đây được xem là sản phẩm đang tạo hiệu ứng cho các nhà thiết kế nội thất. Là xu hướng phá cách trong thiết kế kiến trúc nội thất. Tuy nhiên, nó chỉ cho các thợ lành nghề thi công và vì thế giá lắp đặt cộng hao hụt vật tư làm giá thành thêm chí phí. Giờ đây, với sàn gỗ 100 Shekels Israel vẫn kiểu lát sàn truyền thống, cùng chi phí lắp đặt, cùng số hộp sàn..
360.000 ₫
Sàn gỗ DREAM FLOOR CE18
Dựa vào 15 đánh giá.
Sàn gỗ DREAM FLOOR CE18, sử dụng HDF cốt xanh nhập khẩu trực tiếp nguyên tấm từ Malaysia,  sản phẩm sàn gỗ siêu chịu nước sản xuất tại Việt Nam Mã Màu CE18 vân mầu gỗ sồi theo phong cách tân cổ điển, phù hợp với thiết kế với cá tính mạnh mẽ và sành điệu.  ..
370.000 ₫
Sàn gỗ DREAM FLOOR D168
Dựa vào 6 đánh giá.
Sàn gỗ DREAM FLOOR D168, sử dụng HDF cốt xanh nhập khẩu trực tiếp nguyên tấm từ Malaysia,  sản phẩm sàn gỗ siêu chịu nước sản xuất tại Việt Nam ..
370.000 ₫
Sàn gỗ DREAM FLOOR O139
Dựa vào 7 đánh giá.
Sàn gỗ DREAM FLOOR O139, sử dụng HDF cốt xanh nhập khẩu trực tiếp nguyên tấm từ Malaysia,  sản phẩm sàn gỗ siêu chịu nước sản xuất tại Việt Nam Mã Màu O139 vân mầu gỗ sồi theo phong cách tân cổ điển, phù hợp với thiết kế với cá tính mạnh mẽ và sành điệu.  ..
370.000 ₫