Manufacturer

QuickStep laminate flooring

QuickStep laminate flooring

Được thành lập từ những năm 1960 UNILIN là một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp lanh nhưng do sự phát triển của công ty đồng thời nguồn lanh lúc bấy giờ không phải là vô tận nên UNILIN quyết định chuyển hướng sử dụng gỗ làm nguyên vật liệu. Năm 1990 UNILIN là công ty đầu tiên giới thiệu sàn gỗ trên thị trường Bỉ. Với QuickStep, UNILIN là nhà sản xuất gỗ đầu tiên để đi vào thị trường với thương hiệu riêng của mình. Hệ thống hèm khóa 'Uniclic'ra đời vào năm 1997 là một cuộc cách mạng đảm bảo nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt sàn gỗ công nghiệp trong mọi tình huống. Hệ thống hèm khóa Uniclic được cấp bằng sáng chế, quyền bảo hộ trên toàn thế giới.

         

Sàn gỗ QuickStep gồm nhiều dòng sản phẩm với nhiều loại mẫu mã, vân gỗ đẹp mắt khác nhau mang đến cho người dùng những trãi nghiệm, cảm nhận nét tinh tế, sang trọng trong từng đường vân gỗ. QuickStep là thương hiệu sàn gỗ laminate đầu tiên thành công hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của bề mặt (tức là những gì bạn thực sự có thể cảm nhận) với mô hình tự nhiên (tức là những gì bạn nhìn thấy). Sàn gỗ QuickStep đặt tiêu chí chất lượng, sự thoải mái lên hàng đầu với cái nhìn tự nhiên và cảm giác của gỗ và những lợi ích thiết thực. 

Display: List / Grid
Sort By:
Show:
QuickStep laminate flooring
Quickstep Flooring CLM1290
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1291
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1292
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1382
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1405
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1487
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1488
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1656
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM1656
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring CLM3185
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM1848
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM1849
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM1855
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM1856
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM1860
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IM3106
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IMU1849
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2
Quickstep Flooring IMU1854
Based on 0 reviews.
The color of the living space in the family will be a part of his personality, besides that it also affects your feelings when visiting the family. Select a room decorated with brightly colored furniture will help to make your room as there is a strong vitality. QuickStep laminate flooring includes many product lines with a variety of code samples, different beautiful wood brings to the user experience, feel the luxurious refinement in wood. QUICKSTEP laminate flooring brand is the first to succeed fully in line with the structure of the surface (i.e. what you can really feel) with natural p..
0 VNĐ / M2

Facebook Chat